Đăng kí kiểm tra xếp lớp

     Trước khi theo học tại iEnglish, bé sẽ cần kiếm tra trình độ đầu vào nhằm xác định trình độ tiếng anh hiện tại của bé. Dựa trên kết quả đánh giá của giáo viên, iEnglish sẽ tư vấn khóa học phù hợp với trình độ của bé. Các khóa học hiện tại của Ienglish được chia theo cấp độ theo hệ thống tiêu chuẩn Châu âu, nên bé sẽ được tư vấn dựa trên trình độ tiếng anh hiện tại cũng như độ tuổi của bản thân.
 
cơ sở liên kết