Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

   
      1. Tầm  nhìn
    Không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, mang đến cho trẻ em môi trường học tập ngoại ngữ chất lượng và giá trị cao hàng đầu Việt Nam.
 

      2. Sứ mệnh
    Không chỉ đồng hành cùng trẻ em trong việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai một cách tự tin mà còn bồi đắp tâm hồn, trí tuệ và các kỹ năng cần thiết, giúp trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và sẵn sàng tâm thế tham gia hội nhập với thế giới.
 

 
      3. Giá trị cốt lõi
  • Không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới chương trình giảng dạy và học tập
  • Môi trường giảng dạy, học tập hiện đại, thân thiện và cởi mở.
  • Phong cách giảng dạy, học tập chủ động và sáng tạo.
  • Trân trọng ghi nhận đóng góp, cống hiến và nỗ lực của mỗi thành viên
  • Trách nhiệm với cộng đồng, tích cực đóng góp vì sự phát triển chung của xã hội.
     
 
cơ sở liên kết